კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა
 
AKTEK Georgia , მომხარებლის სისტემაში შეყვანილ პირად მონაცემებს (სახელი, გვარი, სამსახურის, მისამართის და პირადი ტელეფონის )  არ გასცემს მესამე პირზე .

ამ ინფორმაციის გამოყენება არ მოხდება, ჩვენს მიერ წინასწარი შეტყობინების, და ასევე თქვენი ნებართვის გარეშე პირდაპირი მარკეტინგის ან თვალთვალის მიზნით.

 AKTEK Georgia , თქვენის ნებართვით, ამ ინფორმაციას გამოიყენებს შემდეგი მიზნებისთვის:
- თქვენთან ბეჭდური ან სხვა მიმოწერის გამოგზავნა.
- თქვენთან ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით განცხადებების ან შეტყობინების გამოგზავნა.

AKTEK Georgia -ს პირად ინფორმაციაზე, წვდომა აქვთ, მხოლოდ უფლებამოსილ პერსონალს ან წარმომადგენელს, რომლებიც შეთანხმდნენ, ინფორმაციის კონფიდენციალურობის შენარჩუნებაზე.

AKTEK Georgia  გაუმჟღავნებლად , სტატისტიკური ინფორმაციის (ბრაუზერის ტიპი, გეოგრაფიული მდებარეობა, ასაკი, სქესი, და ა. შ.) როგორც ჩვენი მუდმივი  შიდა მომხმარებელი , საიტის გასაუმჯობესებლად ზოგადად  ჩვენი პროდუქციის  მომხმარებელის მხრიდან მეტი ინფორმაციის მოსაპოვებლად გამოიყენება.
 AKTEK Georgia-ას მხრიდან , ეს ინფორმაცია  მესამე პირისთვის  მიუწვდომელია.

ეს მონაცემები შეიძლებელია გამოყენებულ იქნეს მხოლოდ მითითებული მიზნებისათვის და თქვენი თანხმობის გარეშე , ცალმხრივი კომუნიკაცია არ შედგება.